Andrzej Węcławski - The Note | Zapis

10 maja - 25 maja 2019


Moja sztuka łączy rozważania natury filozoficznej i przetransponowany na język abstrakcji świat rzeczywisty, które tworzą wzajemny wizualny dialog. Kolejne realizacje zamykam w cykle prac. Cykl „Alfabet znaków”, realizowany przez kilka lat, jest długo seryjną wizualizacją. Jej istota zapisana w kodzie alfabetu pozostawia margines interpretacyjny. Staram się skłonić widza do refleksji i intensywnego zaangażowania, indywidualnego odczuwania sztuki.

 

Celem mojego działania jest tworzenie języka znaków, którego sens nie jest jednoznaczny i ukryty, a jednocześnie ponadczasowy i uniwersalny. Operuję niewielką liczbą elementów, pozwalam aby pod wpływem upływu czasu następowała stopniowa transformacja kolejnych prac, matryc, znaków i znaczeń. Wykorzystuje w pracach formy i struktury geometryczne, zestawiane z formami znaków o pochodzeniu organicznym. Znaki są formami tworzonymi autonomicznie, wielokrotnie przetwarzane, w ciągłym poszukiwaniu formy idealnej. Łączę ze sobą różne światy na zasadzie kontrastu wizualnego i znaczeniowego.

 

Ostatnie realizacje, cykle ’’The last note” i „The note/Zapis” dotyczą różnych form zapisu, łączą działania graficzne z ich procesualnością, z tworzonymi równolegle rejestracjami filmowymi. Paradoksalnie, cykl ’’The last note” zaprezentowany na MTG 2018 w Krakowie, stał się początkiem nowej realizacji.

 

Cykl „The note/Zapis” tworzą prace noszące podtytuły: „Czarnobiały”, „Czerwony”, „Srebrny”, „Czarny”, „Niebieski”. Stałymi elementami są umieszczone centralnie dwie formy, znaki, pozostające ze sobą w nieustającej relacji. Pokrywane są sukcesywnie nanoszonymi zapisami, notatkami, powtarzającymi się sentencjami. To rozciągnięty w czasie proces, uzupełniony przez zmieniające się tła grafik, budujący kontekst znaczeniowy cyklu.
Prace są wykonane w różnych technikach graficznych /intaglio, druk cyfrowy serigrafia/.

 

Andrzej Węcławski


Galeria prac


Powrót