Centrala, Rosa Aiello, Jan Domicz - Thaw / Roztopy

01 marca - 29 marca 2019


Gianni Pettena zamroził jeden z typowych dla przedmieść Mineapolis domów w bryle lodu. W 1971 roku budynek pokryty został drewnianą formą, do której, wraz obniżającą się temperaturą, nalewano wody. Z zewnątrz cały budynek stał się pojedynczą kostką lodu, która wyłania się z sekwencji podmiejskich domów ustawionych wzdłuż ulicy. Miejski krajobraz odbijał się w litej powierzchni lodu. Ze względu na ograniczony dostęp do materiałów archiwalnych, nie jest jasne, co stało się z zamrożonym domem w czasie roztopów, ani czy kiedykolwiek istniał. Czy jego dach na wiosnę zaczął przeciekać? Na ile konstrukcja wytrzymała destrukcyjny zamysł architekta?

Wystawa „Roztopy/Thaw” rozpoczyna się w momencie, kiedy pierwotny kształt domu powinien wyłaniać się spod bloków roztapiajacego lodu. „Roztopy/Thaw” prezentuje trzy splatające się narracje wymuszone na domostwach przez naturę i inne pozornie zewnętrzne siły (np. sztuczne oświetlenie, zmiany na rynkach walut). Transfmoracja została użyta, jako narzędzie do zrozumienia wewnętrznej struktury kazdej z prac.


Galeria prac


Powrót