Dominik Janyszek - Pion - Poziom

03 lutego - 23 lutego 2018


W swojej twórczości autor inspiruje się pracami konstruktywistów. Stosując podstawowe kształty oraz geometryczne podziały, dzięki wykorzystaniu trójwymiarowych półkolistych punktów i płaskich, monochromatycznych linii, udaje mu się uzyskać zmienną w odbiorze, „ruchomą” powierzchnię, która w zależności od intensywności światła padającego na fakturalne formy wzmacnia je lub osłabia.
Powrót