Jan Domicz - Domicz, Domicz

03 marca - 30 marca 2018


Jakim filmem miałbym zostać, aby stać się jednocześnie ruchomym obrazem i budynkiem, obiektem w przestrzeni? Dla ułatwienia narrator określa film nie jako ruchomy obraz w czasie, ale ruchomy obraz w przestrzeni. Punktem stycznym dla języka architektury i filmu jest opowiadanie. Relacja ta jest wykorzystana dla przedstawienia bohaterów. Punktem stycznym jest narrator. Narrator wypowiada słowa napisane przez autora, jak budowniczy buduje budynek według planów architekta. Tekst/scenariusz/rysunek/model są funkcją wykonania określonej pracy.
Powrót