Katarzyna Tretyn-Zečević - Trajektoria

07 lutego - 03 marca 2019


Punktem wyjścia do „Trajektorii” jest problem tożsamości człowieka, która według autorki najwyraźniej zarysowuje się poprzez język, którym mówimy. W jednym ze swoich projektów Tretyn-Zečević zaproponowała internautom udział w realizacji pracy artystycznej, w której każdy mógł wyrazić swoją potrzebę istnienia nagrywając jedno słowo w swoim ojczystym języku. To słowo to – jestem. Ze zbioru nagrań powstała ścieżka dźwiękowa, która stała się swoistym archiwum istnienia. Skala wyrażonych emocji – od krzyku, po szept, a nawet milczenie, pokazała artystce jak ważnym krokiem nie tylko dla niej, ale i dla jego uczestników był ów projekt. Pretekstem do powstania prac, podobnie jak w przypadku pracy „Jestem”, było poszukiwanie tożsamości przez współczesnego człowieka. Artystka wychodzi z założenia, iż opisując świat poprzez badania naukowe, tak naprawdę poszukujemy informacji o nas samych. W tym celu wyruszyliśmy również w Kosmos, który w ostatnich latach jest głównym źródłem inspiracji artystki.

 

[fragment opisu wystawy]

 

Kurator: Mateusz Kozieradzki
Powrót