Olga Babak - Na powierzchni | On the surface

25 kwietnia - 29 kwietnia 2019


Podczas rezydencji zainteresowały mnie różne obrazy i artefakty, które pomogły mi poznać i zrozumieć Ustkę. Dla artysty plaża i jej okolice mogą stać się źródłem nowych przeżyć i odkryć, a zachodzące w tym procesie zjawiska niejednokrotnie okazują się nacechowane jakąś tożsamością bądź konkretną historią. Znalezione przedmioty, jak bilet, skrawek papieru czy plastikowa zabawka są jak kiczowate pamiątki: zdjęcia, magnesy, kamyki znad morza itd., przypominające mi o miejscach, które kiedyś odwiedziłam.

 

Jednak główną inspiracją do poszukiwań twórczych oraz stworzenia artbooka stała się dla mnie granica między miastem a strefą przybrzeżną. Granica ta może być postrzegana jako pewien obraz bądź metafora, jako swoiste narzędzia, które ulega rozpadowi, by następnie połączyć się z nowym obszarem, choć z drugiej strony linia graniczna może stać się źródłem dychotomii między miastem i plażą; sezonem turystycznym i czasem poza sezonem; własnymi wspomnieniami i wytworami masmediów; bajką i codziennością.

 

Olga Babak
Powrót