Piotr Wójtowicz - Konstelacje

09 czerwca - 30 czerwca 2019


Prezentowany w dubieckim, Kresowym Domu Sztuki wybór obrazów z cyklu Konstelacje, który malowałem na przestrzeni kilku lat w mijającym dziesięcioleciu, jest drugim po wystawie w gorlickim oddziale Biura Wystaw Artystycznych w Szymbarku ich pokazem.

 

Obecny, wyjątkowy kontekst miejsca, dawnej cerkwi greckokatolickiej, domu modlitwy, której mury pamiętają głos żarliwych pieśni chwalących Najwyższego zobowiązują do szczególnej, duchowej perspektywy...

 

Zestaw prac, które przygotowałem na tą ekspozycję, różni się od poprzedniego. Niemniej, główny ciężar spoczywający na kilku wybranych, dużego formatu kompozycjach w pełni określa kierunek formalnych poszukiwań charakterystycznych dla całego cyklu. Zmierzał on najkrócej mówiąc, do odnalezienia malarskiej metafory i układu znaków dla obrazu pełnego pulsujących gwiazd nocnego nieba, wzbudzającego ten jeden jedyny rodzaj wewnętrznego napięcia rozpiętego pomiędzy odczuciem porywającego piękna kosmicznego bezkresu a przejmującym, towarzyszącym mu głębokim niepokojem... Byd może to szczególne przeżycie jest tym, które zwykło się określad jako stan Wzniosłości obecny zazwyczaj w kontakcie z niewysłowioną potęgą Natury. Jeżeli chodby okruch, właściwej dla tej emocji Tajemnicy uda się odnaleźd w udostępnionych widzowi obrazach to ich sens będzie spełniony.

 

Piotr Wójtowicz
Powrót