Ronit Porat i Mateusz Choróbski - Moszczenie

29 kwietnia - 30 maja 2015


Moszczenie to określenie, które oddaje te pierwsze nieporadne ruchy, przy podejmowaniu próby znalezienia swojego miejsca w nowej sytuacji. To czasem niezdarna, pierwotna choreografia, którą wykonać musi każdy nowy. Odbywa się na styku już obecnych tożsamości, nowy musi w nich znaleźć przestrzeń dla siebie. Moszczenie się jest serią przymiarek, porównań i prób rozpoznania terenu. To zjawisko efemeryczne, często rozbite na pozornie niepowiązane ze sobą wypadki, nieporozumienia i drobne ślady, zdaje się świetnie opisywać sąsiedztwo. Równie dobrze oddaje naturę rezydencji i ciągłych zmian adresów przez współczesnych artystów, którym często niewiele poza moszczeniem pozostaje.

Na tych właśnie skojarzeniach zbudowany jest wspólny projekt Ronit Porat i Mateusza Choróbskiego pod tytułem Moszczenie. Prace powstałe w oparciu o archiwa Nowin Gliwickich ocalonych przez Jerzego Lewczyńskiego i działaniach w obrębie architektury budynku Domu Funkcjonalnego. Projekt Moszczenie jest spełnieniem blisko dwóch lat starań o wspólnie realizowaną pracę przez dwójkę artystów.
Powrót